Dzisiaj jest: 23 września 2019 | Ostatnia aktualizacja: 22 września 2019
Egzamin zawodowy


Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkół policealnych - czerwiec 2015 r.

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2015

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 2015

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawo-dzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od roku szkolnego 2013/2014

harmonogram egzaminu (listy) - etap pisemny

harmonogram egzaminu (listy)- etap praktyczny

wyposażenie stanowisk na egzamin

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik informatyk 351203

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

technik elektryk
technik elektronik
technik telekomunikacji
technik teleinformatyk
technik informatyk 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
ul. Rzeszowska 10
38-404 Krosno
email: zse_krosno@poczta.onet.pl
tel./fax: (013) 436 55 64
   
Wszelkie prawa zastrzeżone - ZSP nr 5 - Krosno - 2007 r